top of page

מים //  ישנם מחקרים רבים שמראים כי למים יש יכולת להקשיב, לאגור מידע ולשנות את הסידור שלהם בהתאם למידע שסביבם. מסרים, חפצים שהיו במגע עם המים, מחשבות חיוביות ובשורות טובות השפיעו על הכוחות האלקטרומגנטים של המים ובכך שינו את המבנה שלהם בצורה מרהיבה, מרגשת ויפה יותר.

גופנו והעולם מסביבנו מורכבים ברובם ממים - כך שהמים (שהם חלק בלתי נפרד מאיתנו), הם קולטני מידע חזקים מאוד שמושפעים ומשפיעים על המציאות הגשמית. לצורך הדוגמא, כשמישהו אומר לנו משהו רע או טוב, אפשר ממש להרגיש בגוף התרחבות או התכווצות. 

 

אם כל אדם אינדיבידואל ישים לב למילים, לכוונות ולמחשבות שלו - תארו מה זה יכול לעשות לתודעה הקולקטיבית וליקום כולו. ​

כוחה של מילה

// כוחה של מילה

סביבנו אינסוף מילים כתובות או מושמעות, רעיונות, צורות, צבעים, מחשבות, אמונות ותודעות שונות. הם מהדהדים אלינו מאנשים (קרובים או רחוקים), ממסכים, מעיתונים, מהרחוב ומכל מימד או פלטפורמה שנראה או נרגיש במהלך היום-יום. מילה היא בעצם אנרגייה המגולמת לתדר. המוח שלנו סופג את כל אלו ומתרגם אותם עבורינו. ומתוך הפרשנות הזו אנחנו נפעל - נתעצב, נשמח, נכעס, נתרגש, נסלח, נאהב, נקבל החלטות, ונשנה את התפאורה והנוף שלנו - במודע או שלא במודע.

// מחקרים

פרופסור ברנד קרופלין חקר את השפעת תודעת האדם והצמחים על המים. 

מאסטרו אמוטו חקר איך מילים, כוונות ומוזיקה (סביבה חיצונית) משפיעים על המבנה של המים.

מחקר העוסק בהשפעת תדרים על מבנה חומר​ - כל חלקיק מדמה בעצם מולקולה של מים או שלנו.

התפילות של XOCO הן בעצם אנרגייה המגולמת לתדר, לקוד אשר בורא ומייצר מסר עם כוח בריאה עוצמתי. בין אם המילים מוקראות ובין אם הן פשוט קיימות במרחב - הן מחזיקות תדר אנרגטי גבוה שמהדהד ומשפיע.

bottom of page